PLANONTWIKKELING

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij hun ontwikkelvraagstukken. Bestaand of nieuw vastgoed, van planvorming tot realisatie. We zijn eigenwijs maar ook flexibel, waardoor we kansen zien en risico’s benoemen. Het uiteindelijke doel is om in de planontwikkeling overzicht te creëren binnen de complexe opgaven om tot een helder, praktisch en haalbaar ontwikkeladvies te komen.

DENKEN IN SCENARIO’S

Om een weloverwogen, strategische keuze te maken, werken wij in onze planontwikkeling altijd verschillende scenario’s uit. Daarbij maken we gebruik van digitale modellen, waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken voorafgaand aan de ontwerpfase.

Onze adviseurs stimuleren het projectteam om niet meteen in één oplossing te denken. Door de multidisciplinaire kennis van onze projectmanagers kunnen wij hierbij in de huid kruipen van onze opdrachtgevers, de adviseurs, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden.

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij:

  • Haalbaarheidsstudies 
  • Locatieonderzoeken 
  • Kosten – baten analyses 
  • Nieuwbouwplannen 
  • Programma´s van Eisen 
  • Plananalyses 
  • Plantoetsing en optimalisaties 
  • Planstudies 
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Fasering & Cashflow
planontwikkeling
Planontwikkeling