BOUW- EN PROCESMANAGEMENT | HUISVESTINGSADVIES | PLANONTWIKKELING

HUISVESTINGSADVIES

Objectum geeft een helder huisvestingsadvies en begeleidt het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering, waarbij we van begin tot eind nauw betrokken blijven. Goede huisvesting versterkt organisaties en verhoogt het werkplezier. Het is belangrijk dat dit past bij de ambitie en het budget van de organisatie. Dit alles voor nu en de toekomst. Of het nu gaat om herontwikkeling of nieuwbouw.

VRAAG ACHTER DE VRAAG

Of het nu draait om bestaande bouw of nieuwbouw: de gebruikersbehoefte van de toekomst staat altijd centraal. Maar hoe ziet die behoefte eruit? Dit hebben gebruikers niet altijd precies voor ogen. Daarom hebben onze doortastende adviseurs de kennis en ervaring om deze behoefte te specificeren. Vervolgens kan helder inzicht gegeven worden in de mogelijkheden.

VAN REALISATIE NAAR ONDERHOUD

De herbestemming en verduurzaming van bestaand vastgoed wordt steeds belangrijker. Daarom draait het tegenwoordig niet alleen meer om nieuwbouw. Steeds vaker staat de manier waarop bestaand vastgoed geëxploiteerd en onderhouden kan worden centraal. Bijvoorbeeld: wat is een slimme manier om dit onderhoud te plannen? En welke kosten kunt u vervolgens de komende jaren verwachten? Om dat inzichtelijk te krijgen en passend huisvestingsadvies op maat te geven, verzorgt Objectum meerjarenonderhoudsplanningen, exploitatiebegrotingen en quick scans.

Objectum adviseert en begeleidt eindgebruikers bij:

  • Huisvestingsstudie
  • Ruimtebehoeftemodellen
  • Herontwikkeling bestaande gebouwen
  • Gebouwscan
  • Meerjarenonderhoudsplanningen
  • Verhuiscoördinatie
huisvestingsadvies
huisvestingsadvies