BOUW- EN PROCESMANAGEMENT | HUISVESTINGSADVIES | PLANONTWIKKELING

HUISVESTINGSADVIES

Goede huisvesting versterkt organisaties en verhoogt het werkplezier. Het is belangrijk dat dit past bij de ambitie en het budget van de organisatie. Dit alles voor nu en de toekomst. Of het nu gaat om herontwikkeling of nieuwbouw.

Objectum geeft een helder huisvestingsadvies en begeleidt het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering, waarbij we van begin tot eind nauw betrokken blijven.

Objectum adviseert en begeleidt eindgebruikers bij:

  • Huisvestingsstudie
  • Ruimtebehoeftemodellen
  • Herontwikkeling bestaande gebouwen
  • Gebouwscan
  • Meerjarenonderhoudsplanningen
  • Verhuiscoördinatie
Planontwikkeling