Bouwmanagement | Procesmanagement | Ontwikkelmanagement | Programma van eisen | Ruimtebehoefte bepalingen | Locatieonderzoek| Huisvestingsadvies | Werkplekadvies | Directievoering | Ontwerpmanagement | Het Nieuwe Werken | Technisch contractmanagement | Afbouwreglementen

“Het is belangrijk je te richten op ‘de vraag achter de vraag’ en altijd te blijven denken in mogelijkheden.” 

Michiel Beijer

Ik werk sinds 2015 bij Objectum als projectmanager op het gebied van planontwikkeling, bouwmanagement en procesmanagement. Binnen Objectum gebruik ik mijn brede interesse in de gehele vastgoedcyclus bij projecten van initiatief tot en met gebruik, in zowel nieuwbouw als renovatie. Daarbij ligt mijn expertise in opdrachten voor wonen, zorg, transformatie en retail.

Wat mij motiveert

Wat mij motiveert is een idee uitwerken tot een gebouw, waarbij alle verschillende belangen samenkomen tot een maximaal eindresultaat. Het is belangrijk je te richten op ‘de vraag achter de vraag’ en altijd te blijven denken in mogelijkheden. Dit alles met een sterke focus op kwaliteit. Aan het eind van de dag draait het immers om een tevreden opdrachtgever en gebruiker.

 

Bonum

Sinds 2017 ben ik via Objectum ook werkzaam voor Bonum Zorg en Vastgoed. Bonum is een onderdeel van Objectum en adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van zorggerelateerde vastgoedvraagstukken. Door mijn ruime ervaring in het zorgvastgoed en op het gebied van vastgoedontwikkeling kan ik opdrachtgevers in de zorg op een breed vlak ondersteunen en adviseren over optimale huisvesting.