Bouwmanagement | Procesmanagement | Programma van eisen | Locatieonderzoek | Huisvestingsadvies | Werkplekadvies | Ontwerpmanagement

“Het combineren van menselijke en technische aspecten in onze projecten maakt elke dag een puzzel die ik wil oplossen.”

Edo Schrijver

Ik werk sinds 2011 bij Objectum als projectmanager op het gebied van procesmanagement, planontwikkeling, bouwmanagement en huisvestingsadvies. Ik ben betrokken bij projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoerings- en onderhoudsfase in zowel nieuwbouw als renovatie. Daarbij ligt mijn expertise in opdrachten voor onderwijs, retail en overheid.

Wat mij motiveert

Het bedenken van integrale oplossingen, waarbij ik de verbindende factoren tussen de mensen zoek. Het motiveren van mensen met verschillende belangen om samen te werken aan een project is een uitdaging die elke dag terugkomt in de bouw.

Bonum

Sinds 2017 ben ik via Objectum ook werkzaam voor Bonum Zorg en Vastgoed. Bonum is een onderdeel van Objectum en adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van zorggerelateerde vastgoedvraagstukken. Door mijn ruime ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling kan ik opdrachtgevers in de zorg op een breed vlak ondersteunen en adviseren over optimale huisvesting.