Projectmanagent | Procesmanagement | Huisvestingsadvies | Bouwadvies | Architect | Planontwikkeling | Directievoering | Bouwprocesmanagement

“Als bouwmanager opereer je als regisseur van het bouwproces, met alle belangen van de betrokken partijen in acht nemend.”

Casper Vos

Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij Objectum als projectmanager. Ik heb jarenlange ervaring met integraal bouwproces vanuit de architectenkant. Omdat de toenemende complexiteit in de bouw vraagt om verbinding van verschillende disciplines heb ik de stap naar integraal bouwmanagement gemaakt. Bij Objectum doe ik haalbaarheidsonderzoeken, projectmanagement, directievoering en hou ik toezicht op kwaliteit van de bouw.

 

Wat mij motiveert

Als bouwmanager opereer je als regisseur van het bouwproces. Met oog voor het belang van alle partijen wil ik de verschillende disciplines verbinden zonder de wens van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Ik heb met name veel plezier in het uitdenken van vastgoed strategieën en de vormgeving van het proces zelf, wat uiteindelijk leidt tot het gewenste einddoel voor alle betrokken partijen.