KERNGEGEVENS
Locatie | Den Haag
Omvang | 2000m2
Uitvoeringstijd | 2013 – 2014

OBJECTUM
Adviesdienst | Ontwerpmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Gemeente Den Haag
Architect | Keijzerrijk Architecten