WOONHUIS DELFT

KERNGEGEVENS
Locatie | Historische binnenstad Delft
Omvang | 400m2
Voorbereidingstijd | 2014 – 2015
Uitvoeringstijd | 2015 – 2016
OBJECTUM
Adviesdienst | Projectondersteuning | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Particulier
Aannemer | Den Hoed
Architect | Peter Ghijsen Architectuur