TERWIJDE

KERNGEGEVENS
Locatie | Terwijde Utrecht
Omvang | Nieuwbouw 2 appartementencomplexen van 35 en 43 verhuurappartementen
Voorbereidingstijd | januari 2017 – maart 2018
Uitvoeringstijd | vanaf voorjaar 2018
OBJECTUM
Adviesdienst | Planbeoordeling | Plantoetsing en optimalisaties | Kwaliteitscontrole | Inkoop keukens
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Particulier belegger
Ontwikkelaar | LUNEE Vastgoed B.V.
Aannemer | Plegt Vos
Architect | BFAS Architectuur Stedenbouw