KLOPTERREIN

KERNGEGEVENS
Locatie | Alphen aan den Rijn
Omvang | 45 grondgebonden huurwoningen (tussen 130m2 en 140m2)
Uitvoeringstijd | juli 2015 – mei 2016
OBJECTUM
Adviesdienst |
– Planbeoordeling
– Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering
– Controle meer- en minderwerken
– Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en oplevering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | DELA vastgoed
Ontwikkelaar | VORM Ontwikkeling
Aannemer | VORM Bouw