DE HOGE WEIDE

KERNGEGEVENS
Locatie | Utrecht
Omvang | Nieuwbouw van 41 grondgebonden woningen (tussen 130 m2 en 142m2)
Uitvoeringstijd | 2014 – 2015
OBJECTUM
Adviesdienst | Planbeoordeling | Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering | Controle meer- en minderwerken | Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en opleveringen
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | DELA Vastgoed
Ontwikkelaar | Lunee Vastgoed
Aannemer | Plegt-Vos Geelen
Architect | Saarber van der Scheer en partners