CITY ICOON

KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam
Omvang | Nieuwbouw 121 woningen ca. 1000m2
Voorbereidingstijd | 2016 – 2017
Uitvoeringstijd | 2017 – 2019
OBJECTUM
Adviesdienst | Projectmanagement | Ontwerpmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Amvest Vastgoedontwikkeling
Ontwikkelaar | Hurks Bouw en Woningcorporatie De Alliantie