KERNGEGEVENS
Locatie | Zoetermeer
Omvang | Wonen en zorg
Voorbereidingstijd | 2017 – 2018
OBJECTUM
Adviesdienst | Haalbaarheidsonderzoek | Planontwikkeling | Kost – baten analyses | Aanbestedingsstrategie (Design & Build) | Plantoetsing en optimalisaties | Procesmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Vidomes
Ontwikkelaar | Objectum bv met Vidomes
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | Common Affairs (schetsontwerp)
Voor