ROKIN 88-90

KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam
Omvang | Transformatie kantoorgebouw naar woningen (4 verdiepingen)
Voorbereidingstijd | nader te bepalen
Uitvoeringstijd | nader te bepalen
OBJECTUM
Planontwikkeling | Haalbaarheidsonderzoek
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Dela Vastgoed
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | Nader te bepalen