HOUT EN MEUBILERINGSCOLLEGE ROTTERDAM PAVILJOEN

KERNGEGEVENS
Locatie | Rotterdam
Omvang | vervangende nieuwbouw 2610m
Voorbereidingstijd | mei 2016 – juni 2017
Uitvoeringstijd | juni 2017 – januari 2018
OBJECTUM
Adviesdienst | Procesmanagement | Projectmanagement | Verhuiscoördinatie | Directievoering | Vlekkenplan
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Stichting Hout- en Meubelingscollege Rotterdam
Architect  t/m voorlopig ontwerp | RoosRos Architecten, Kaskon, BRI Groep
Aannemer t/m uitvoering | Heddes Bouw & Ontwikkeling, BRI Groep