NORTHGO COLLEGE

KERNGEGEVENS
Locatie | Noordwijk
Omvang | Uitbreiding 3.630 m² BVO en Renovatie 6.100 m² BVO
Planning | voorbereidingstijd 2006 – 2008 | Uitbreiding 2009 – 2010 | Renovatie 2010 – 2011
OBJECTUM
Adviesdienst | huisvestingsadvies | Procesmanagement & projectmanagement | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Northgo College, Noordwijk
Aannemer | Bouwbedrijf van Leeuwen
Architect | AGS Architecten, Arnhem
Installateurs | TIBN | BRI Groep