NIEUWSTRAAT

KERNGEGEVENS
Locatie | Leidschendam
Omvang | Wonen
Voorbereidingstijd | 2017
Uitvoeringstijd | 2018 – 2019
OBJECTUM
Adviesdienst | Haalbaarheidsonderzoek | Opstellen Programma van Eisen | Planontwikkeling | Haalbaarheidsstudie | Kost – baten analyses | Aanbestedingsstrategie | Plantoetsing en optimalisaties | Samenwerkingsovereenkomsten | Bouw- en procesmanagement | Bestemmingsplanwijziging | Selectieprocedure Design & Build partij | Ontwerpmanagement | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Vidomes
Ontwikkelaar | Objectum bv met Vidomes
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | Common Affairs (schetsontwerp)