LINEA NOVA

KERNGEGEVENS
Locatie | Rotterdam
Omvang | 11.500 m2 BVO winkelruimte
– 105 appartementen
– Parkeergarage met 150 parkeerplaatsen

Voorbereidingstijd | 1996 – 2006
Uitvoeringstijd | 2006 – 2011
OBJECTUM
Adviesdienst | Planontwikkeling | Procesmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Willemsen Minderman projectontwikkeling
Aannemer | Van Wijnen, Dordrecht
Architect | van Tilburg Ibelings von Behr architecten
Constructeur | Royalhashkoningdhv