STADHUIS ZOETERMEER

KERNGEGEVENS
Locatie | Zoetermeer
Omvang | 1500 m2 renovatie stadhuis
Aanbestedingsfase | 2015 – 2016
Uitvoeringstijd | 2016 – 2017
OBJECTUM
Adviesdienst | Project op de markt gebracht | Begeleiding Europese aanbesteding | Ontwikkeling van vraagspecificatie
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Gemeente Zoetermeer
Gemeente | Gemeente Zoetermeer
Architect | OTH Architecten
Aannemer | Dura Vermeer in samenwerking met Soeters van Eldonk