CENTOCOR Z-GEBOUW

KERNGEGEVENS
Locatie | Leiden
Omvang | 3.600 m2 GBO en 228 werkplekken incl. bijbehorende voorzieningen – bedrijfsrestaurant, receptie en wachtruimte
Uitvoeringstijd | 2005 – 2006
OBJECTUM
Projectomschrijving | Huisvestingsadvies
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Tebodin Consultants & Engineers
Gebruiker | Centocor BV