JOAN MUYSKENWEG

KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam
Omvang | transformatie 6 laags kantoorgebouw (ca. 12.000 m2 BVO) naar 9 laags woongebouw (ca. 21.000 m2 BVO) met 191 appartementen
Voorbereidingstijd | juni 2015 – maart 2017
Uitvoeringstijd | maart 2017 – januari 2020
OBJECTUM
Planontwikkeling | Haalbaarheidsstudie | Aanbesteding (Design & Build) | Contractvorming | Ontwerpmanagement | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Delta Lloyd
Design & Build combinatie (aannemer) | Heddes Bouw & Ontwikkeling
Design & Build combinatie (architect) | Ector Hoogstad
Voor
Na
Bekijk hier de verhuurderspagina van ENTER / Amsterdam voor meer informatie over de woningen.