De Bongerd

KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam
Omvang | Nieuwbouw 4 appartementenblokken met 82 woningen, waarvan 1 blok sociale huurwoningen en 3 blokken koopwoningen
Voorbereidingstijd | medio 2017 – december 2018
Uitvoeringstijd | 2019
OBJECTUM
Adviesdienst | Projectmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever en ontwikkelaar | Ontwikkelingscombinatie De Bongerd
Architect | Groosman
Installatieadviseur | Huygen Installatie Adviseurs BV
Installateur | Breman
Aannemer | Hurks Bouw