ARKIN RENOVATIE

KERNGEGEVENS ARKIN RENOVATIE
Locatie | Amsterdam Vlaardingenlaan
Omvang  | Renovatie en herindeling van ca. 2100 m2 bestaande uit: ca. 45 cliëntkamers, 1 HIC (high intensive care) unit, 2 EBK’s (extra beveiligde kamers), gemeenschappelijke ruimte, comfort room
Voorbereidingstijd | aug 2017 – jan 2019
Uitvoeringstijd | Q1 2019 – Q3 2019
OBJECTUM
Adviesdienst | Planontwikkeling | Projectmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Arkin
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | Nader te bepalen