PROFIEL

WIE ZIJN WIJ

Objectum is creatief en onafhankelijk. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers bij hun bouwprojecten, ontwikkel- en/of huisvestingsvraagstukken. Onze breed opgeleide medewerkers hebben allen een bouwtechnische achtergrond die in de loop der jaren is aangevuld met kennis en ervaring op commercieel, financieel, contractueel en organisatorisch gebied. Een combinatie die ons onderscheidt en die steeds belangrijker wordt in ons dynamische vakgebied. We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers, grote en kleine partijen. Onze opdrachten zijn daarbij zeer divers. Hierdoor hebben we kennis van en ervaring met zowel de aanbod- als de vraagzijde.

 

VISIE EN WERKWIJZE

Ondernemende opdrachtgevers willen we helpen de juiste keuzes te maken. Dit doen we door het proces te sturen, te beheersen en te bewaken, maar zeker ook door ons te richten op de integrale kwaliteit van het eindproduct. We houden daarbij rekening met de belangen en ambitie van de eindgebruiker, en met die van overige belanghebbenden, zoals omwonenden, (grond)eigenaren, beleggers en gemeenten. We zien kansen en benoemen risico’s, met oog voor de maatschappelijke context en voor duurzaamheid.

Het liefst zoeken we naar creatieve oplossingen, waarbij we buiten de kaders denken en projecten altijd weer vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Onze opdrachtgevers informeren we daarbij volledig, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

Wij voelen ons persoonlijk betrokken en verantwoordelijk voor een succesvol project. Een maximaal resultaat is een teamprestatie, waarbij het resultaat altijd meer is dan elke inbreng apart. Het blijft mensenwerk: samen werken aan de integrale oplossing met mensen die elkaar vertrouwen, aanvullen en stimuleren. Samen komen tot vernieuwende inzichten en verrassende oplossingen.