HUISVESTINGSADVIES

Huisvestingsstudie | Ruimtebehoeftemodellen | Herontwikkeling bestaande gebouwen | Gebouwscan | Meerjarenonderhoudsplanningen | Verhuiscoördinatie

HET GEBRUIK STAAT CENTRAAL

Passende huisvesting is optimaal afgestemd op de werkprocessen en de cultuur van uw organisatie. Bovendien is het belangrijk dat het past bij uw ambitie en budget. Dit alles voor nu en de toekomst. Immers kunnen veranderingen in uw organisatie, de maatschappij en de technische mogelijkheden zorgen voor een andere behoefte. Daarom is optimaal huisvestingsadvies absoluut vereist.

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG

Of het nu draait om bestaande bouw of nieuwbouw: de gebruikersbehoefte van de toekomst staat altijd centraal. Maar hoe ziet die behoefte eruit? Dit hebben gebruikers niet altijd precies voor ogen. Daarom hebben onze doortastende adviseurs de kennis en ervaring om deze behoefte te specificeren. Vervolgens kan helder inzicht gegeven worden in de mogelijkheden.

VAN REALISATIE NAAR ONDERHOUD

De herbestemming en verduurzaming van bestaand vastgoed wordt steeds belangrijker. Daarom draait het tegenwoordig niet alleen meer om nieuwbouw. Steeds vaker staat de manier waarop bestaand vastgoed geëxploiteerd en onderhouden kan worden centraal. Bijvoorbeeld: wat is een slimme manier om dit onderhoud te plannen? En welke kosten kunt u vervolgens de komende jaren verwachten? Om dat inzichtelijk te krijgen en passend huisvestingsadvies op maat te geven, verzorgt Objectum meerjarenonderhoudsplanningen, exploitatiebegrotingen en quick scans.

CONTRACTEREN & AANBESTEDEN

Voor veel organisaties is aanbesteden een complex proces geworden. Opdrachtgevers van complexe projecten dragen de risico’s steeds meer over aan de markt. Zowel het ontwerp en de uitvoering, als het onderhoud en de financiering worden in een contract aanbesteed (DBMF). Daarnaast vragen Europese normen om andere manieren van aanbesteden. Om deze complexiteit te vertalen naar helder huisvestingsadvies hebben wij van innovatief aanbesteden onze speerpunten gemaakt.

Onze adviseurs analyseren de gebruikerswensen en onderzoeken welke aanbestedingsvorm het beste past bij de vraag. Vervolgens wordt deze analyse verwerkt in een helder huisvestingsadvies en vertaald naar de begeleiding van de aanbesteding van begin tot eind.

Huisvestingsadvies Northgo
Huisvestingsadvies bislife
Huisvestingsadvies Nuffic