Wij zijn creatief, flexibel en onafhankelijk en adviseren o.a. overheden, projectontwikkelaars, corporaties, beleggers, bedrijven en onderwijsinstellingen bij hun huisvesting- en ontwikkelvraagstukken.

VIDEO'S

ACTUEEL

WIE ZIJN WIJ

DIENSTEN

BOUW- EN PROCESMANAGEMENT

Het project is gedefinieerd. De kaders zijn geschapen. De ontwerpfase kan beginnen. Om tot een integraal ontwerp te komen dat aan al uw wensen voldoet, heeft u iemand nodig die het project organiseert en de betrokken partijen aanstuurt, informeert en coördineert.

PLANONTWIKKELING

Plantonwikkeling betekent initiatieven nemen. Creatieve exercities met als essentiële ingrediënten: conceptdenken, marktkennis, toekomstvisie, bouwtechniek, commerciële kennis, kennis van investeringskosten, opbrengsten, rendementen en cashflow, kennis van regelgeving en van contractvormen. Kortom, wie plannen ontwikkelt, heeft te maken met een complexe samenhang van expertises die niet elk adviesbureau in huis heeft

CONTRACTEREN & AANBESTEDEN

Voor veel organisaties is aanbesteden een complex proces geworden. Opdrachtgevers van complexe projecten dragen de risico’s steeds meer over aan de markt.

HUISVESTINGSADVIES

Passende huisvesting is optimaal afgestemd op de werkprocessen en de cultuur van uw organisatie en past bij uw ambitie en budget. En dit alles voor nu en in de toekomst, wanneer veranderingen in uw organisatie, de maatschappij en de technische mogelijkheden voor een andere behoefte kunnen zorgen.

PROJECTEN