PLANONTWIKKELING

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij hun ontwikkelvraagstukken. Bestaand of nieuw vastgoed, van planvorming tot realisatie. We zijn eigenwijs maar ook flexibel, waardoor we kansen zien en risico’s benoemen. Het uiteindelijke doel is om overzicht te creëren binnen de complexe opgaven om tot een helder, praktisch en haalbaar ontwikkeladvies te komen.

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij:

  • Haalbaarheidsstudies 
  • Locatieonderzoeken 
  • Kosten – baten analyses 
  • Nieuwbouwplannen 
  • Programma´s van Eisen 
  • Plananalyses 
  • Plantoetsing en optimalisaties 
  • Planstudies 
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Fasering & Cashflow
Huisvesting
Planontwikkeling