KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam
Omvang | Transformatie kantoren naar 16 appartementen
Voorbereidingstijd | Vanaf september 2016
Uitvoeringstijd | Circa 6 maanden
OBJECTUM
Haalbaarheidsonderzoek | Projectmanagement | Planontwikkeling
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Dela Vastgoed
Aannemer | Slokker Bouwgroep
Architect | Common Affairs