STRIJP-S

KERNGEGEVENS
Locatie | Eindhoven
Omvang | Woningblok
Voorbereidingstijd |
Uitvoeringstijd | 2019
OBJECTUM
Adviesdienst |
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | MRP Ontwikkeling
Ontwikkelaar | MRP Ontwikkeling
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | JSA
Beeld: 3D Capacity