PLANONTWIKKELING

Haalbaarheidsstudies | Locatieonderzoeken | Kosten – baten analyses | Nieuwbouwplannen | Programma´s van Eisen | Plananalyses | Plantoetsing en optimalisaties | Planstudies | Samenwerkingsovereenkomsten | Fasering & Cashflow

INTEGRAAL WERKEN

Planonwikkeling betekent initiatieven nemen. Creatieve exercities met als essentiële ingrediënten: conceptdenken, marktkennis, toekomstvisie, bouwtechniek, commerciële kennis, kennis van investeringskosten, opbrengsten, rendementen en cashflow, kennis van regelgeving en van contractvormen. Kortom, wie plannen ontwikkelt, heeft te maken met een complexe samenhang van expertises die niet elk adviesbureau in huis heeft.

Door de achtergrond, kennis en ervaring van onze adviseurs beheerst Objectum al deze facetten. Objectum ondersteunt zowel commerciële marktpartijen als woningcorporaties op het gebied van projectontwikkeling.

 

DENKEN IN SCENARIO’S

Om tot weloverwogen, strategische keuzes te komen, werken wij in onze planontwikkeling altijd verschillende scenario’s uit. Wij gebruiken daarbij digitale modellen waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken, voorafgaand aan de ontwerpfase.

Onze adviseurs stimuleren het projectteam om niet meteen in één oplossing te denken. Door de multidisciplinaire kennis van onze projectmanagers kunnen wij hierbij in de huid kruipen van onze opdrachtgevers, de adviseurs, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden.