HUISVESTINGSADVIES | PLANONTWIKKELING | BOUW- EN PROCESMANAGEMENT | ZORGVASTGOED

BOUW- EN PROCESMANAGEMENT

Projectmanagement | Ontwerpmanagement | Kostenmanagement |Risicobeheersing |Directievoering & toezicht | Aanvraag vergunningen | Verzorgen (EU)-aanbesteding | Selectieprocedures uitvoerende partijen | Selectieprocedure adviseurs | Afbouwcoördinatie | Aannemingsovereenkomsten | Kopers- en huurders-begeleiding

REGISSEREN   BINNEN   UW   RANDVOORWAARDEN

Het project is gedefinieerd. De kaders zijn geschapen. De ontwerpfase kan beginnen. Om tot een integraal ontwerp te komen dat aan al uw wensen voldoet, heeft u iemand nodig die het project organiseert en de betrokken partijen aanstuurt, informeert en coördineert. Objectum richt zich bij bouwmanagement op al deze partijen. Wij sturen, coördineren, beheersen en bewaken zodanig dat uw bouwwerk binnen de gestelde randvoorwaarden wordt gerealiseerd. Fasedocumenten maken het project transparant en geven u heldere informatie over de stand van zaken. Zo houdt u overzicht, kunt u een bewuste keuze maken en kunt u de richting van het vervolgtraject weloverwogen bepalen.