HUISVESTINGSADVIES

Huisvestingsstudie | Ruimtebehoeftemodellen | Herontwikkeling bestaande gebouwen | Gebouwscan | Meerjarenonderhoudsplanningen | Verhuiscoördinatie

HET GEBRUIK STAAT CENTRAAL

Passende huisvesting is optimaal afgestemd op de werkprocessen en de cultuur van uw organisatie en past bij uw ambitie en budget. En dit alles voor nu en in de toekomst, wanneer veranderingen in uw organisatie, de maatschappij en de technische mogelijkheden voor een andere behoefte kunnen zorgen.

 

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG

Of het nu gaat om bestaande bouw of nieuwbouw, centraal staat de gebruikersbehoefte van de toekomst. Maar hoe ziet die behoefte eruit? Gebruikers hebben dat niet altijd precies voor ogen. Onze doortastende adviseurs hebben de kennis en de ervaring om deze behoefte te specificeren en inzicht te geven in de mogelijkheden.

 

VAN REALISATIE NAAR ONDERHOUD

Herbestemming en verduurzaming van bestaand vastgoed wordt steeds belangrijker. In de huidige tijd gaat het daarom niet meer alleen over nieuwbouw, maar steeds vaker over de manier waarop bestaand vastgoed wordt geëxploiteerd en onderhouden. Wat is een slimme manier om dit onderhoud te plannen? Welke kosten kunt u hiervoor de komende jaren verwachten? Om dat helder te krijgen, verzorgt Objectum meerjarenonderhoudsplanningen, exploitatiebegrotingen en quick scans

 

CONTRACTEREN & AANBESTEDEN

Voor veel organisaties is aanbesteden een complex proces geworden. Opdrachtgevers van complexe projecten dragen de risico’s steeds meer over aan de markt. Zowel het ontwerp en de uitvoering, als het onderhoud en de financiering worden in een contract aanbesteed (DBMF). Daarnaast vragen Europese normen om andere manieren van aanbesteden. Objectum heeft van innovatief aanbesteden een van haar speerpunten gemaakt.

De adviseurs van Objectum analyseren de gebruikerswensen en onderzoeken welke aanbestedingsvorm het beste past bij de vraag. Deze analyse wordt verwerkt in een helder advies en vertaald in de begeleiding van de aanbesteding van het begin tot het eind.